product1
นาฬิกาข้อมือผู้ชาย

นาฬิกาข้อมือผู้ชาย

bottom_imgs2
com_img

เซินเจิ้น Anytec Technology Co. , Ltd.

Shenzhen Anytec Technology Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 Anytec มีพนักงานมากกว่า 150 คนครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1,500 ตารางเมตร ด้วยสายการผลิตสี่สายสำหรับการผลิตนาฬิกาอัจฉริยะและหนึ่งสายการบรรจุมีการประชุมเชิงปฏิบัติการปลอดฝุ่นมาตรฐานคลาส 1000 เป็นการผลิตการพัฒนาและการขายในการรวม บริษัท เทคโนโลยีชั้นสูงผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่รวมถึงสร้อยข้อมือสมาร์ทสตรีนาฬิกาอัจฉริยะ GPS ECG smart watch และบลูทู ธ โทร smart watch เป็นต้น